کتاب داستان گویی متحرک (Animated Storytelling) شما را با مراحل تولید یک انیمیشن یا موشن گرافیک آشنا میکند. اینکه چطور یک داستان ساده و جذاب برای ساخت انیمیشن بسازیم. »Liz Blazer نویسنده این کتاب یک